Erfrecht

Erfrecht is vaak een minder favoriet gespreksonderwerp, terwijl het relevant is voor iedereen! Wij krijgen er immers vroeg of laat allemaal mee te maken.

Het erfrecht (in boek 4 Burgerlijk Wetboek) bevat de wettelijke bepalingen die de overgang van het vermogen van degene die overlijdt op de erfgenamen regelt.

Veelal is de nalatenschap hetgeen resteert na een leven lang hard werken. Mede omdat de financiële belangen aanzienlijk kunnen zijn haalt een nalatenschap niet zelden minder mooie kanten in een mens naar boven en diepgewortelde familieverhoudingen bepalen meer dan eens de manier waarop door de direct betrokkenen naar de nalatenschap wordt gekeken.

De erfrechtelijke verhoudingen tussen echtgenoten/partners, ouders en kinderen zijn ingrijpend gewijzigd door het huidige erfrecht dat met ingang van 1 januari 2003 in werking is getreden. De positie van de langstlevende echtgenoot of (geregistreerd) partner is steviger geworden ten nadele van de positie van de kinderen.

Veelal twisten erfgenamen over de vraag of bepaalde familieleden, vrienden of kennissen tijdens het leven van de erflater substantieel zijn bevoordeeld. En omdat giften/schenkingen de omvang en de samenstelling van de nalatenschap kunnen beïnvloeden, is het belangrijk inzicht te krijgen in het verloop hiervan. Bij het afwikkelen van een nalatenschap is dan vaak het moment gekomen om dit ter sprake te brengen en als er belang bij bestaat en mogelijk is dit te (laten) corrigeren.

Of u nu vragen heeft over de rol van een executeur of vereffenaar, het indienen van de aangifte erfbelasting, het aanvaarden of weigeren van een nalatenschap, bevoordelingen tijdens het leven van de erflater of over de verdeling van de nalatenschap: wij adviseren u graag èn goed!

En als het op het voeren van een gerechtelijke procedure aankomt staan wij u uiteraard graag bij: wij hebben gedegen kennis van het erfrecht en beschikken over ruime ervaring in het afhandelen van dit soort zaken. En wij hebben er plezier in om voor u een en ander op een rij te zetten dan wel uw belangen daarin te behartigen!

Een grondige beoordeling, praktische aanpak en afstemming van de behandeling aan uw wensen zijn daarbij voor ons kernbegrippen.