Over ons

Rietmeesters is een kantoor met gespecialiseerde advocaten die allen jarenlange ervaring hebben in voornamelijk het familie-en erfrecht.

Rietmeesters is gespecialiseerd in de rechtsgebieden:

 • Erfrecht
 • Personen- en familierecht
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht

De advocaten/mediators/collaborative divorce lawyers van Rietmeesters zijn allen partner en afkomstig van gerenommeerde kantoren. De keuze om in kleiner verband de praktijk uit te oefenen, is een bewuste. Ons motto is professionele kennis en dienstverlening met optimale aandacht voor de belangen van de cliënt.

Het kantoor aan de Maliesingel in Utrecht is zowel met de auto, als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

Klik hier voor de contactgegevens en de routebeschrijving.

 

Algemene Voorwaarden Kantoorklachtenregeling

Foto: Roy Beusker

Onze advocaten

Onderstaand vind u ons team van advocaten
Adriaan van RietPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  adriaan.vanriet@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Marianne van Riet-HolstPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  marianne.vanriet@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Paul WijnandsPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  paul.wijnands@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Saskia van OsPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
    06 – 230 84 335
  saskia.vanos@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Nelleke CransPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  nelleke.crans@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Gerlinde SandersPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  gerlinde.sanders@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Sabine Ziekman-MeijerinkPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
    06 – 52 44 66 37
  sabine.ziekman@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Rachel Vlielander-JongeriusPartner

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  rachel.vlielander@rietmrs.nl
  Linkedin

Lees meer

Ons Secretariaat

Jacqueline Tromp-van BentumOffice manager / Juridisch secretaresse

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  jacqueline.tromp@rietmrs.nl

Sandra Cornelissen-BrouwerJuridisch secretaresse

  030 – 230 00 73
  030 – 231 57 71
  sandra.cornelissen@rietmrs.nl

Onze rechtsgebieden

Rietmeesters is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:
 • Erfgenamen: echtgenoten en bloedverwanten, stiefkinderen
 • Geregistreerde partners, kinderen uit die relatie en erven
 • Het al/niet aanvaarden van een nalatenschap: aansprakelijkheid
 • Het wettelijk versterferfrecht
 • Het beoordelen van testament(en)
 • De wettelijke verdeling en de mogelijkheid tot ongedaanmaking
 • Onterven en de legitieme portie (legitimarissen)
 • De som ineens, wilsrechten en de andere wettelijke rechten: t.a.v. woning of onderneming
 • Vruchtgebruik, legaten en erfstellingen
 • De taken en bevoegdheden van een executeur
 • Het verdelen van een nalatenschap: berekenen (breuk-)deel
 • Het maken of beoordelen van een boedelbeschrijving
 • Recht op informatie of de verplichting tot het verstrekken van informatie
 • Vereffening, procesrechtelijke verwikkelingen en overgangsrechtelijke vragen
 • Echtscheiding (mediation, onderhandelen en procederen)
 • Kinderen (ouderschapsplan, zorgverdeling, kinderalimentatie, hoofdverblijfplaats, verhuizing)
 • Partneralimentatie
 • De echtelijke woning
 • Verdeling gemeenschap van goederen
 • Afwikkeling huwelijksvoorwaarden, advies over opstellen huwelijksvoorwaarden
 • Pensioen
 • Samenlevers

Als er een conflict is, lukt het meestal vanwege de emoties niet om op een constructieve manier met elkaar te communiceren. Een mediator is behulpzaam om op basis van respect voor wederzijdse belangen met elkaar in gesprek te komen. Hierdoor kan een op maat gesneden en toekomstgerichte oplossing worden bereikt zonder dat die door een derde (rechter) wordt opgelegd.

Bij mediation geldt een aantal basisprincipes:

 • de deelnemers aan de mediation zijn bereid naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om te gaan;
 • mediation vindt in een besloten setting plaats;
 • alle betrokkenen bij de mediation zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen besproken is, zodat in alle vrijheid naar een passende/creatieve oplossing kan worden gezocht;
 • mediation is vrijwillig;
 • alle betrokkenen (ook de mediator) kunnen zich op elk gewenst moment terugtrekken als de mediation geen soelaas biedt;
 • in mediation gedane voorstellen en uitspraken binden niet, tenzij over onderwerpen uitdrukkelijk overeenstemming is bereikt;
 • de definitieve afspraken, die in mediation zijn gemaakt, worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst.

Mediator is geen wettelijk beschermde titel. Iedereen mag zich mediator noemen. De mediators van Rietmeesters zijn onpartijdig en ter zake kundig. Zij hebben de opleidingen van erkende instellingen, zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) met goed gevolg afgerond. De mediators van Rietmeesters zijn lid van de vFAS (www.vfas.nl) en/of het MfN (www.mfn.nl) en ervaren.

Collaborative divorce of overlegscheiding is een nieuwe manier van scheiden afkomstig uit de USA, waarbij ieder van de partners een eigen ervaren familierechtadvocaat inschakelt, die in een teamverband met professionele coaches en financials zich committeren tot een voor alle betrokkenen beheersbare en passende oplossing te komen. Centraal staan respect voor de onderlinge verhoudingen, elkaars emoties, belangen en toekomst. Het grote verschil met een mediation is dat ieder een eigen advocaat heeft en dat de advocaten afspreken niet tegen elkaar in een gerechtelijke procedure te zullen optreden. Dit laatste is de diskwalificatieregeling en heeft als groot voordeel dat de lat voor de professionals hoog wordt gelegd om jarenlange kostbare procedures voor de direct betrokkenen te voorkomen.

Daarnaast komen alle deelnemers aan de collaborative divorce of overlegscheiding schriftelijk overeen dat zij streven naar een werkbare en transparante omgeving om zo efficiënt mogelijk in onderling overleg tot een oplossing te komen. Om dit te verwezenlijken wordt bij de aanvang geïnventariseerd of er naast juridische en financiële bijstand psychologische begeleiding (ook voor kinderen) nodig is en bekeken welke informatie uitgewisseld moet worden alvorens gezamenlijk aan tafel te komen om te overleggen. Als er knelpunten zijn, kunnen die efficiënt opgepakt worden.

Zie ook www.collaborativedivorce.nl en/of www.overlegscheidingrandstad.nl.

 • Ontslag (regeling of niet), vaststellingsovereenkomst
 • Hoogte ontslag- of transitievergoeding
 • Statutair directeur/statutair bestuurder (contract, ontslag)
 • Reorganisatie (Ondernemingsraad, Sociaal Plan)
 • Collectief ontslag
 • Overgang van onderneming
 • CAO vraagstukken
 • Advies arbeidsovereenkomst (bepaalde/onbepaalde tijd)
 • Concurrentiebeding, relatiebeding
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid, re-integratie
 • Arbeidsvoorwaarden (wijziging, harmonisatie)
 • Rol Ondernemingsraad
 • Advies- en instemmingstraject Ondernemingsraad
 • Ondernemingsraad en pensioen
 • Procedures bij de Ondernemingskamer
 • Benoeming/ontslag bestuurder, adviesrecht Ondernemingsraad
 • Pensioenovereenkomst
 • Wijziging pensioenregeling
 • Implementatie gewijzigde pensioenregeling
 • Uitvoeringsovereenkomst
 • Indexatie
 • Verplichtstelling/ontheffing bedrijfstak pensioenfonds (BPF)
 • (Her)structurering vennootschappen
 • Financieringen
 • Securities
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Nieuws en Publicaties

We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden. Leest u daarom onderstaand onze laatste blogs.

Contact & route

Ons kantoor is gesitueerd aan de Maliesingel in het hart van Utrecht en is uitstekend vanaf de Ring via de uitvalswegen bereikbaar.
Zie onderstaand de routebeschrijving

Maak gebruik van onderstaande interactieve Google Maps om uw meest gunstige routebeschrijving te krijgen.

Rietmeesters

Maliesingel 13
3581 BC Utrecht

Telefoon

+31 (0)30 – 230 00 73

Fax

+31 (0)30 – 231 57 71