G.N. (Gerlinde) Sanders

PARTNER

  • Advocaat
  • vFAS-scheidingsmediator

 030 – 230 00 73
 030 – 231 57 71
  gerlinde.sanders@rietmrs.nl
LinkedIn

Praktijkgebieden

PERSONEN- EN FAMILIERECHT, ERFRECHT

Gerlinde studeerde Nederlands en notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is een aantal jaren (1995 – 2001) werkzaam geweest op het gebied van het personen- en familierecht, erfrecht en faillissementsrecht bij Berntsen Mulder Advocaten in Alphen aan den Rijn. Gerlinde was destijds advocaat, kandidaat-notaris en in de laatste jaren ook curator en bewindvoerder. In 2001 maakte zij de overstap naar de civiele sectie van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Daar werkte zij als gerechtsauditeur.

In 2008 keerde zij terug in de advocatuur, eerst bij De Clercq in Leiden waar zij wederom werkzaam was binnen het personen- en familierecht alsook op de sectie vastgoed. Vervolgens is Gerlinde werkzaam geweest bij Wille Donker Advocaten te Alphen aan den Rijn, waar erfrecht een belangrijker onderdeel ging uitmaken van haar praktijk.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Gerlinde zich als partner bij Rietmeesters aangesloten. Gerlinde is gespecialiseerd in het erfrecht, personen- en familierecht alsook in het vastgoedrecht (met name het civiele bouwrecht). Zij is advocaat en mediator. Gerlinde staat veelal ondernemers bij. Gerlinde beleeft plezier aan het beoordelen van complexere vraagstukken. Cliënten omschrijven haar als empathisch en analytisch en waarderen haar praktische aanpak. Zij streeft ernaar cliënten na te laten denken over oplossingen voor de langere termijn, die bij voorkeur zo eenvoudig mogelijk worden vorm gegeven. Het maken van adviezen op maat is haar passie.

Gerlinde is lid van de Vereniging voor Erfrecht Advocaten in Nederland (VEAN) alsook van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij geregistreerd MfN-mediator. Gerlinde heeft aan de Grotius Academie een postacademische opleiding onroerend goedrecht met succes afgerond (2010). In 2014 rondde zij de specialisatieopleiding erfrecht met goed gevolg af (vFAS).

Gerlinde spreekt op verzoek ook af in Alphen aan den Rijn.