Nieuws en Publicaties

Wettelijk geregeld recht op omgang grootouders in Groot-Brittannië

Medio 2016 schreef toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niets zag in een wettelijk geregeld recht tot omgang van grootouders met hun kleinkinderen. In Groot-Brittannië krijgen grootouders binnenkort wel het wettelijk recht om hun kleinkinderen regelmatig te zien....

Zuivere aanvaarding en eten op kosten van erflater

Wat heeft uit eten gaan en het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met elkaar te maken? Heel veel zo blijkt uit de jurisprudentie. In 2015 oordeelde de Hoge Raad- zie ECLI:NL:HR:2015:1284 – dat een etentje kort na het overlijden op kosten van de overledene niet gezien kon worden als een...

Pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

Minister Koolmees heeft op 8 maart aan de Tweede Kamer voorgesteld  om pensioen na een echtscheiding voortaan automatisch te verdelen. Op dit moment dienen ex-partners binnen twee jaar na de scheiding aan het Pensioenfonds door te geven welke afspraken zij over de verdeling van het pensioen hebben gemaakt. doe je...

Nominale belastingdruk bij verdeling lijfrentepolis

Eindelijk is er duidelijkheid van de Hoge Raad gekomen (ECLI:NL:HR:2018:281). Indien bij verdeling van een lijfrentepolis in een echtscheidingsprocedure van de afkoopwaarde per de peildatum wordt uitgegaan, dient rekening te worden gehouden met de verschuldigde belastingdruk op dat moment, ofwel de nominale belastingdruk.