Arbeidsrecht

Je bent hier:
Belasting
Nominale belastingdruk bij verdeling lijfrentepolis

Eindelijk is er duidelijkheid van de Hoge Raad gekomen (ECLI:NL:HR:2018:281). Indien bij verdeling van een lijfrentepolis in een echtscheidingsprocedure van de afkoopwaarde per de peildatum wordt uitgegaan, dient rekening te worden gehouden met de verschuldigde belastingdruk op dat moment, ofwel de nominale belastingdruk.

Read article
Effecten van de Coronacrisis

Wet excessief lenen De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt vanwege de Coronacrisis een jaar later in werking, namelijk op 1 januari 2023 (was 1 januari 2022). Door dit uitstel krijgen ondernemers een jaar langer de tijd zich voor te bereiden en de schulden aan de vennootschap, voor zover die hoger zijn dan…

Read article