Effecten van de Coronacrisis

Wet excessief lenen

De Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt vanwege de Coronacrisis een jaar later in werking, namelijk op 1 januari 2023 (was 1 januari 2022).

Door dit uitstel krijgen ondernemers een jaar langer de tijd zich voor te bereiden en de schulden aan de vennootschap, voor zover die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief de eigenwoningschuld), af te lossen.

Ondernemers die in 2020 een verlies verwachten als gevolg van de Coronacrisis mogen die al verrekenen met de winst van 2019 en hoeven niet te wachten tot na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021. De verlaging van de belastingdruk kan van invloed zijn bij het berekenen van alimentatie. Een prognose voor 2020/2021 in combinatie met cijfers uit het verleden zijn van belang om de impact in te kunnen schatten.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 

Op 7 april 2020 heeft de Tweede Kamer besloten dat het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding wordt verschoven naar 1 januari 2022. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat er in geval van scheiding een eigen recht op pensioen ontstaan (conversie) terwijl tot op heden verevening van de ouderdomspensioenaanspraken uitgangspunt is waarbij een afgeleid recht ontstaat.

Scheidende partijen en betrokken professionals krijgen daardoor meer tijd om uit te zoeken welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen en welk regime van toepassing is (de huidige of de nieuwe wet).

Pensioenuitvoerders krijgen door de latere inwerkingtreding tijd om de administraties aan te passen.

Oproep rechtbanken: pas indien nodig alimentatie tijdelijk in overleg aan  

Ten slotte: de Rechtbank roept rechtzoekenden en advocaten op naar elkaar om te kijken als bestaande alimentatieverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer betaald kunnen worden. Maak tijdelijke afspraken voor dit jaar, waardoor alle betrokkenen wat lucht hebben en spreek af in januari 2021 een nieuwe berekening te maken.