16 maart 2014

Wettelijk geregeld recht op omgang grootouders in Groot-Brittannië

Familie

Medio 2016 schreef toenmalig Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niets zag in een wettelijk geregeld recht tot omgang van grootouders met hun kleinkinderen. In Groot-Brittannië krijgen grootouders binnenkort wel het wettelijk recht om hun kleinkinderen regelmatig te zien. En niet alleen grootouders, maar ook ooms, tantes en andere nabije familie omdat kinderen volgens de Britten recht hebben op een normaal contact met hun ouders maar ook met de rest van hun familie.

Vechtscheidingen resulteren er vaak in dat kleinkinderen hun opa’s en oma’s moeten missen. Met de voorgestelde wetgeving wordt het voor Britse rechters vrijwel onmogelijk om het contact tussen kleinkinderen en grootouders te weigeren en wordt de positie van grootouders aanzienlijk sterker.

In Nederland kunnen grootouders wel contact met hun kleinkinderen verzoeken aan de rechter als zij ‘in nauwe persoonlijke betrekking’ staan tot het kind. De rechter zal dan toetsen in hoeverre sprake is van een structureel en frequent contact tussen het kleinkind en de grootouders. Daarnaast zal de rechter een belangenafweging moeten maken tussen het belang van het kind bij contact met zijn grootouders en de belasting die dit contact voor het kind en zijn ouders oplevert. Grootouders hebben dus geen wettelijk recht op omgang met de kleinkinderen maar zij kunnen er wel om vragen bij de rechter.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bekijk meer artikelen: