28 mei 2020

Zorgregeling in de Coronacrisis

Corona

Ook in de Coronacrisis dient de overeengekomen zorgregeling nagekomen te worden, zo oordeelde de rechtbank Den Haag op 6 mei 2020 (ECLI:NL:RBDHA:2020:4081).

In april 2018 hadden de ouders een ouderschapsplan opgesteld waarin zij onder meer hadden afgesproken dat de kinderen de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader zouden verblijven. Op 15 maart 2020 zijn de kinderen conform de regeling naar de vader gegaan. Volgens de zorgregeling zouden zij op zondag 22 maart 2020 weer naar de moeder gaan. Dit is evenwel niet gebeurd omdat de vader de kinderen bij zich heeft gehouden nadat de ouders een discussie met elkaar kregen over een aanpassing van de zorgregeling in verband met de Coronacrisis. Omdat de moeder zich niet kon vinden in de standpunten van de vader heeft de moeder in kort geding nakoming van de zorgregeling gevorderd. De voorzieningenrechter heeft de moeder in het gelijk gesteld en haar vordering toegewezen. Daarbij heeft de voorzieningenrechter als volgt geoordeeld:

“De voorzieningenrechter vindt het begrijpelijk als de vader als hartpatiënt ervoor kiest om in thuisquarantaine te blijven om besmetting te voorkomen. Dit is een keuze die de vader zelf moet maken. Dat de vader vanwege zijn gezondheid een besmetting wil voorkomen, vindt de voorzieningenrechter echter geen reden om ook de kinderen bij de vader in thuisquarantaine te plaatsen. Zeker niet omdat het besmettingsgevaar in de komende maanden nog niet is verdwenen, en het standpunt van de vader zou betekenen dat de moeder en de kinderen elkaar lange tijd niet zouden kunnen zien. Dit vindt de voorzieningenrechter niet in het belang van de kinderen, zeker als er geen medische aanleiding voor is.”

Deze uitspraak betekent dat de Coronacrisis niet zonder meer een wijziging van omstandigheden met zich meebrengt op grond waarvan de overeengekomen zorgregeling aangepast dient te worden. Een zorgregeling wordt alleen aangepast als sprake is van feiten en omstandigheden die maken dat de zorgregeling niet langer in het belang is van de kinderen. Daarvan was in deze zaak geen sprake zodat de kinderen de eerstvolgende zondag na de uitspraak weer naar de moeder toegingen waarna de zorgregeling als voorheen gold werd hervat.

Als u meer wilt weten over de zorgregeling in de Coronacrisis neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bekijk meer artikelen: