17 februari 2024

Kinderalimentatie vaststellen bij kinderen uit verschillende relaties

Familie

Nog een bruikbare uitspraak voor de praktijk van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:314). Als een ouder verschillende relaties is aangegaan waaruit kinderen zijn geboren, zal niet alleen rekening moeten worden gehouden met het feit dat die ouder verplicht is bij te dragen in de kosten en verzorging van de kinderen, maar ook met het feit dat op de andere ouder van die kinderen eenzelfde verplichting rust of kan rusten. Aldus kan de bijdrageverplichting van die andere ouder mede van invloed zijn op het voor een kind uit een eerdere of latere relatie beschikbare gedeelte van de draagkracht van de ten aanzien van dat kind onderhoudsplichtige ouder. Van belang is dus hoe hoog de behoefte is van de kinderen uit de andere relaties en of de ouder van die kinderen een eigen inkomen heeft waarmee bijgedragen dient te worden in de kosten van de kinderen uit die relatie.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bekijk meer artikelen: