8 maart 2024

Let op bij echtscheidingsconvenant!

Vergeet niet de fiscale gevolgen mee te nemen bij uitruil partneralimentatie tegen overwaarde woning!

De casus was als volgt. Partijen deden in het kader van hun echtscheiding over en weer afstand van partneralimentatie waarbij de man afstand deed van zijn recht op zijn helft van de overwaarde van de woning. De man heeft vervolgens de helft van de overwaarde in zijn aangifte IB opgevoerd als afkoop partneralimentatie De vrouw kreeg daarom een navorderingsaanslag van € 59.706. De vrouw start een procedure waarbij zij dit bedrag terugvorderede van de man. Volgens de vrouw was het convenant gericht op compensatie tussen partneralimentatie en overbedeling met gesloten beurzen en was er daarom geen ruimte voor de man om een aftrekpost op te voeren. De rechtbank wijst de vordering van de vrouw af waarop zij in hoger beroep gaat. Het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDH:2018:1825) heeft op 24 april 2018 geoordeeld dat de rechtbank aan de hand van de Haviltex-norm op juiste gronden heeft geoordeeld dat partijen met die zinsnede (gesloten beurzen) niet hebben beoogd de financiële gevolgen ten opzichte van de belastingdienst uit te sluiten. Van wanprestatie aan de zijde van de man was dan ook geen sprake. Kortom, de vordering van de vrouw wordt ook door het hof afgewezen. Het is dus altijd zaak ook de fiscale gevolgen van een dergelijke regeling goed vast te leggen zodat u niet achteraf voor financiële verrassingen komt te staan.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bekijk meer artikelen: